wz

 

Moja maličkosť od 24 do takmer 60 rokov
 
24.r. - 59.r.
 
Stárnutie
 
 
STAROBA A STARNUTIE ČLOVEKA Z INEJ STRANY
 
Žiť starobu
"Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie, úrodní budú a plní sviežosti". Ž 92,15
 
V inej sekcii som písala o starých ľuďoch (teda aj o mne), čím môžu prispieť k pohode pracujúcich, teda aktívne činných mladších ľudí. Jednalo sa o hromadnú dopravu a pokračujem zase tou hromadnou dopravou, keďže je stále dosť mladých ľudí, ktorí otvorene vyjadrujú svoju nevôľu vidiac sedieť starých ľudí v hromadnej doprave práve v čase špičky, keď idú domov z práce či zo škôl. Je potrebné osvetliť a ujasniť si veci okolo starnutia a staroby. Podľa poznámok mladých som usúdila, že nie sú informovaní a majú naozaj malé, ak nie žiadne vedomosti o procese starnutia a samotnej starobe človeka ako takého. To sa stáva zdrojom predsudkov a omylov mladých voči starým ľuďom. Nezabúdajte, vy mladí, že život naozaj veľmi rýchlo letí a vy takisto spejete k starobe. Mohli by ste sa aspoň zamyslieť predtým, ako vypustíte nemiestne poznámky na adresu starých ľudí v MHD. I vás život raz vrhne do náručia staroby a nezastaviteľného starnutia organizmu.
Mala som veľmi rada svoju starú mamu a vždy ma vedela potešiť jej pochvala, keď som jej doniesla zemiaky z pivnice alebo urobila nákup v obchode či priniesla vodu zo studne. Pochvala starej mamky bola pre mňa vzpruhou a povzbudením konať dobro. Tešilo ma, keď sa stará mama na mňa zakaždým usmiala , keď som urobila nejakú službičku hovoriac, že si dláždim cestičku do neba. Vďaka nej som sa naučila hľadieť na starých ľudí tak, že som ich vždy pustila sadnúť v autobuse a vo vlaku. Napokon som opatrovala istý čas otcovu matku, ako aj vlastnú bezvládnu matku na vozíku a faktom je, že najlepšou školou pre človeka je život sám. To sa stáva zdrojom životnej energie a aj istej múdrosti.
Aký vlastne je proces starnutia človeka, staroba?
Mnohí redukujú starnutie na úsilie udržať si vitalitu, rôzne aktivity a vonkajšie príznaky mladosti. Markantný rozdiel je medzi kalendárnym a biologickým vekom.
Starnutie nie je pre človeka choroba, ale určitý zákonitý, nezvratný a postupný fyziologický proces, teda normálne prirodzené obdobie života. V starnutí sú veľké individuálne rozdiely a obdobie staroby môže byť nielen osobným, ale aj spoločenským problémom. Problematika starnutia je naozaj komplexná, má svoj biologický - somatický charakter (šedivé vlasy a vrásky), psychologický charakter (apatia) a sociálny charakter (odchod do domova dôchodcov či penziónu). Málokto vie chápať starobu a nieto ešte s ňou aj sympatizovať, všakže.
Inak, podľa medzinárodne uznávanej konvencie, ktorú navrhla zdravotnícka organizácia (WHO), starobu možno deliť na
- starší vek: od 60 - do 74 rokov, (podľa iných kritérií "mladšiu starobu" od 65 do 74 rokov)
- pokročilý vek- vlastná staroba od 75 - do 89 rokov a (podľa iných kritérií "strednú starobu" od 74 do 84)
- pokročilý vek, vlastná staroba, dlhovekosť - od 89 rokov hore (podľa iných kritérií od 85 do 90 rokov "staršia staroba" - staroba)
- Obdobie nad 90 rokov sa nazýva "DLHOVEKOSŤ" alebo inými slovami "KMEŤOVSKÝ VEK".
A práve konečná etapa starnutia je staroba.

Ľudovo sa hovorí: "Keď má človek sedem rokov, je ešte malé dieťa a keď má sedemdesiat je ZNOVU DIEŤA". Je to čas akéhosi úniku do spomienok na mladosť.

O starobu sa zaujíma veda zvaná GERONTOLÓGIA -
skúma zmeny psychické, somatické, sociologické. Takže starý človek je odborne nazývaný GERONT. Gerontológické alebo geriatrické, gerontické ošetrovateľstvo je zamerané na starostlivosť o chorých ľudí. Mnohí gerontológovia sa snažili nájsť príčinu starnutia, no výskumy boli iba čiastočné. Podľa nich odborne vyjadrené: "starnutie znamená priblíženie sa k vyčerpaniu rezervnej kapacity". Odborné teoretické knihy hovoria o biologickom starnutí vnútornom (hľadá sa príčina starnutia v organizme človeka) a vonkajšom (skúmajú vonkajšie prostredie ovplyvňujúce starnutie).
GERIATRIA - je názov lekárskej špecializácie, ktorá sa zaoberá diagnostikou a samotnou liečbou zdravotných problémov starých ľudí, pričom starnutie sa vyznačuje morfologickými a funkčnými zmenami ako sú:
- psychické zmeny
- zmeny v sociálnom postavení
- anatomické - telesné a funkčné zmeny
- zmena telesných funkcií
- telesná teplota
- zmeny v zmyslovom vnímaní a citlivosti
- zmeny v trávení
- zmeny vo vylučovaní
- nervovokostrosvalové zmeny
- kardio - pulmonárne zmeny
- sexuálne zmeny .
Starší človek sa obvykle musí prispôsobovať psychosociálnym zmenám a sem patria:
- odchod do dôchodku, vyžaduje si to finančné a spoločenské prispôsobenie
- presťahovanie ( do domova dôchodcov či k deťom)
- vyrovnávanie sa so smrťou partnera a so zármutkom a zvýšená závislosť od detí či cudzích, iných, druhých ľudí.
Tak sa stávajú náchylnejší na rôzne druhy ochorenia, na ich recidívu a komplikácie zostávajúce z ochorenia.
Anatomické zmeny sa delia na:
- viditeľné zmeny - vidno ich na povrchu tela (vlasy, koža, nechty). Znižuje sa aktivita mazových žliaz, ako aj neschopnosť zostarnutej kože zadržiavať tekutinu, koža sa stáva suchou. Svrbenie zapríčiňuje poškodenie nervových vlákien a zmyslových zakončení. Na rukách a ramenách sa nachádzajú hnedé, starecké škvrny, tzv. lentigo senilis. Plešivosť, vypadávanie vlasov zapríčiňuje zmena v štruktúre tkanivovej vrstve. Šedivenie vyvoláva zníženie počtu pigmentov. Nechty na rukách a nohách, zhrubnú a sú lámavé. U žien nastáva ochlpenie tváre. Strata pružnosti svalstva, čiže elastických vlákien, ktoré zapríčiňujú zvráskavený výzor. Stratou podkožného tuku u starých ľudí sa znižuje aj určitá tolerancia na chlad. Reakcie na tieto zmeny vždy závisia od jedinca a od kultúry v akej žije svoj život.
- Neviditeľné zmeny - sa sledujú na zmenách dejúcich sa v organizme a ich následky sa dajú hodnotiť ako choroba či iné patologické zmeny ako napríklad:
Znižuje sa imunitný systém. Zníži sa schopnosť adaptovať sa na stres. Zníženie zahusťovacej a zrieďovacej schopnosti obličiek. Zníženie tvorby kyseliny chlorovodíkovej a pepsínu v žalúdku. Zníženie tvorby slín. Postupný úpadok reprodukčnej schopnosti muža. Zastavenie ovulácie v menopauze. Zníženie hmoty obličiek, v dôsledku zníženia počtu nefrónov. Progresívne zvýšenie prahu hĺbkovej bolesti po 60. roku. Spomalenie prenosu informácií na motorickom neuróne. Zhoršenie zrakového a sluchového vnímania. Pokles funkčnosti autonómneho nervového systému. Progresívne zníženie spánkového štádia. Zníženie schopnosti vnímať štyri základné chute: slanú, sladkú, kyslú, horkú.
Pri nervovokostrových zmenách sa reakčný čas predlžuje, keďže sa znižuje rýchlosť vedenie nervovými vláknami. Sem sa zaraďuje zníženie fyzickej aktivity, čo vyvoláva znížený tonus svaloviny. Starí ľudia to kompenzujú tým, že menia návyky každodenných výkonov. Mierne sa zníži postava čo je dôsledkom atrofie medzistavcových platničiek. Typické znaky na pohľad sú: - kyfóza (hrb v hornej časti chrbtice), osteoporóza (zníženie hustoty kosti), spomalí sa metabolizmus vápnika, degeneratívne zmeny na kĺboch, ktorý obmedzuje pohyb. Kĺby sú stuhnuté čo sa zvýši inaktivitou. Odporúča sa cvičenie, ale vo forme nenamáhavých prechádzok, práca v záhrade, plávanie). Aktivita nemá byť vyčerpajúca a musí byť zachovaná miera medzi odpočinkom a spánkom.
Kardio-pulmonárne zmeny:
Ku kardio - pulmonárnym zmenám sa zaraďuje: sťažené dýchanie - zapríčiní zvýšená aktivita; zvýšenie systolického tlaku pri meraní krvného tlaku; z dôvodu, že sa znižuje elastické systémové artérie a zvyšuje sa periférny odpor; pracovná kapacita srdca - zhrubnú srdcové chlopne, sú menej pružné čo vplýva na zníženú plniacu a vyprázdňovaciu schopnosť srdca; zmeny na tepnách - zhrubnú cievne steny, kde sa zvyšuje prítomnosť vápnika v svalovej vrstve ciev. Táto zmena znižuje elasticitu menších artérií. Typické príznaky sú bolesť v lýtkach pri námahe. Človek v staršom veku vdychuje menší objem vzduchu. Dýchacie svaly sú slabé, tým hlien sa zdržiava vo väčšom množstve v dýchacích cestách. Z tohoto dôvodu sú starí ľudia častejšie ohrození na respiračné infekcie.
Zmeny v zmyslovom vnímaní a citlivosti - sem patria:
Čuchové a chuťové zmeny - Zapríčiňuje zníženie počtu chuťových pohárikov na jazyku a bulbus olfactorius na báze mozgu atrofuje.
Zrakové zmeny -
sú tiež charakteristické pre starnutie, pri ktorých tiež rozdeľujeme viditeľné a neviditeľné zmeny.
Viditeľné sú:
spomalenie žmúrkacých reflexov, mihalnice najmä spodné sú ovisnuté.
Medzi neviditeľné patria :
strata ostrosti zraku, znižuje sa schopnosť adaptovať sa na svetlo a na tmu, znižuje sa schopnosť rozoznať či spoznať v blízkosti alebo v diaľke predmet alebo objekt. Najčastejšie zmeny, ktoré vyplývajú z porúch zrakových porúch sú: PRESBYOPIA (neflexibilita šošoviek), KATARAKTA ( zákal šošoviek ).
Citlivosť na dotyk a bolesť -
Podnety rozlišujú len minimálne, a ten istý podnet u mladých môže vyvolať silnú bolesť. Kožné receptory postupne ubúdajú.
Telesná teplota - Keďže sa spomaľuje metabolizmus, znižuje sa i tolerancia telesnej teploty. V ranných hodinách telesná teplota môže byť +35°C a počas dňa sa postupne zvyšuje na +37,5 °C. Taká teplota už je predzvesťou horúčky. Končatiny sú chladné v dôsledku pomalého metabolizmu a pomalého prekrvenia periférnych častí tela.
Sluchové zmeny - ak sa sluch zhorší v období starnutia sa nazýva - PRESBYAKÚZIA. Častejšie sa vyskytuje na ľavom ako na pravom uchu a postihujú viac vysoké ako nízke frekvencie hlasu či hluku. Preto starší ľudia počujú lepšie nízku frekvenciu hlasu. Začína sa v strednom veku a vždy sa zhoršuje. Príčinou je zhrubnutie bubienka a štruktúrne zmeny vo vnútornom uchu.
Zmeny vo vylučovaní moču -
klesá a pomaľuje sa funkcia obličiek, nastane chorobný proces a vyskytujú sa chorobné ložiská v obličkách či v močovom mechúri. Klesá počet funkčných nefrónov, zhoršuje sa krvné zásobovanie obličiek. Časté močenie a nočné močenie obťažuje oslabené svalstvo močového mechúra. Zmenšuje sa kapacita mechúra a jeho celkové vyprázdnenie. Denná dávka prijatej tekutiny je 2,5 - 3 litre. Môže nastať aj problém vo vylučovaní stolice. Zápcha býva častým problémom seniorov, preto treba sledovať pravidelnosť stolice.
Zmeny v trávení -
Typickým príznakom je nechutenstvo do jedla! Postupne sa znižuje tvorba tráviacich enzýmov, počet absorbujúcich buniek v tráviacom trakte a zvyšuje sa pH žalúdka. Keď nastanú uvedené zmeny spomaľuje sa absorbovanie a pomalšie sa vstrebáva potrava i lieky. Spomalenie peristaltiky čriev zhoršuje vylučovanie. Strava má byť menej energetická keďže je znížený metabolizmus a znížená telesná aktivita - denne to má byť približne 1200 kcal. Dôsledkom podvýživy môže byť telesný a psychologický faktor, konzumácia bez výživnej hodnoty, nedostatok vitamínov v strave hlavne A, B, C, a aj železo). Nadmerná výživa u starých ľudí je len dôsledok nezdravých celoživotných stravovacích návykov bez dostatočnej pohybovej aktivity. Priam ideálne by bolo, aby starý človek jedol viackrát denne ale menšie porcie, jesť nemastné mäso, zákusky nahradiť zeleninou a s ovocím, piť nízkotučné mlieko a syry, dbať na množstvo stravy. Na alkoholizmus trpí približne 20% starých ľudí, hlavne mužov. Chronické pitie ničí žalúdok, častá príčina nehôd a smrti. treba sledovať koľko vypijú a aké lieky berú, odnaučiť ich od tohoto zlozvyku. Ako iste vieme, toto nie je problém iba v starobe a u starých ľudí.
Sexuálna aktivita
závisí od telesných problémov, napríklad od diabetes melitus, cievne a srdcové ochorenia, vplyv rôznych liekov na organizmus.
Psychosociálny vývin -
Duchovná zrelosť ... tak tu sú dve základné, všeobecne "triediace" skupiny do ktorých patria podľa správania ľudí vo všetkých vekových kategóriách a to sú:
Extroverti - zhovorčiví a otvorení ľudia už od mladosti.
Tí si zachovajú svoju povahu, zvyky, správanie, hodnoty aj v starobe. Budú v kontakte so spoločnosťou a sú odolnejší voči chorobám, čo je veľmi dôležité pri ich ošetrovaní.
Introverti -
Opak extrovertov. Sú uzatvorení, tichí. Utlmujú svoje hodnoty, city, prežívanie. V staršom veku ťažšie odolajú chorobe, ťažko sa vyliečia a po chorobe zostávajú komplikácie.
K psychosociálnym zmenám patrí zmena citových postojov,
pretože mnoho starých ľudí prežíva intenzívne už len odchod syna lebo dcéry z domu vyadajom a ženbou, čo pre nich znamená istú osamotenosť, alebo odchod do dôchodku, strata samostatnosti a aj smrť a smútok. Hoci smrť chápu ako prijateľné ukončenie života, majú veľký strach zo straty partnera, lebo spolužitie im zabezpečí bezpečnosť a možnosť uľavovať si, keď majú problémy. Práve strata blízkeho človeka im oznamuje blížiacu sa smrť. Starý človek so svojou minulosťou je buď spokojný, alebo nespokojný. (Takí sú ale aj mladí ľudia!). Ak je spokojný teší sa zo svojich spomienok z mladosti, či z rôznych prežitých chvíľ. Nespokojnosť vyvolá neschopnosť zmieriť sa s minulosťou, ba priam zúfalstvo a kladenie si do nemlátom opakovaného slova: "PREČO?" Prečo sa to a ono stalo práve jemu....
Pre psychologický život starého človeka má význam vzťah k rodine a k spoločnosti, pretože má dosť často pocity neužitočnosti, príťaže, pocity prekážky pre lepší život v rodine, pocit menejcennosti, neistoty, viny a podobne.
Na tomto základe rastú u starého človeka neurózy a psychózy. Je frustrovaný a zapína sa v ňom obranný reflex, mechanizmy a jedným z nich je depresia, ktorej sa venuje v rodine i inde pomerne málo pozornosti.
Často sa možno stretnúť u starých ľudí s javom, že obviňujú svojich najbližších a aj tých, čo sa o nich starajú v nemocniciach, domovoch a penziónoch, z nevďačnosti a zabudnutia na to, čo všetko dobré pre nich urobili v minulosti a toto prechádza niekedy až do zvláštnych teatrálnych a dramatických výstupov. Toto však je treba brať a chápať ako prejav započatej degenerácie, ale aj ako výzvu na zamyslenie a prehodnotenie svojich postojov k starému človeku. U starých ľudí je stále vysoký počet tendencií k samovraždám, na to nesmieme zabúdať.
Pomerne dôležitú rolu má v živote každého, nielen starého človeka, viera.
Každý človek v niečom verí. Napr.: mladí ľudia majú a nosia na sebe rôzne predmety v ktoré veria a dodáva im to istú sebadôveru, pocitové bezpečie. V starobe to môžu byť takisto predmety, no aj inštitúcia - Cirkev. Viera im slúži pre vnútornú silu na prekonávanie prekážok, ktoré každodenný život prináša. Úroveň pochopenia zmyslu života a každodennej činnosti zvyšuje psychický, čiže duševný život človeka.
Dôležité je UZNAŤ dôstojnosť starého človeka, akceptovať "inakosť" , odlišnosť a jeho ľudskú i etickú dimenziu.
Možno rozlíšiť:
-objektívne možnosti autonómie starého človeka,
takisto určité oblasti, kde je možné jeho vlastné hodnotenie,
-možno posilniť jeho úctu voči sebe,
posúdenie jeho kompetencií a ochoty stretnutia s ľuďmi a nie pre predsudky a osobnú izoláciu a v každom prípade možno zhodnotiť a dať aj najavo, že starý človek je protagonistom tých rozhodnutí, ktoré sa dotýkajú jeho osoby. Nie rozhodovať o ňom a bez neho vo všetkom. Často sa stáva, že starý človek zo strachu dokáže byť netrpezlivý, neschopný nadviazať dialóg a stáva sa egocentrickým. Ťažkosti tak presúva na telo, uniká alebo chce pritiahnuť na seba pozornosť alebo touto formou "premietne" strach a depresiu (DEPRESIA je patológia ideálu vlastného "JA", je to narcistická patológia, vzniká na základe vnímania vlastnej osoby a veľkého rozdielu medzi skutočnosťou a idealizovaním seba samého. Depresívny človek je neústupný sám voči sebe a je neprimerane náročný k sebe samému a tak od skutočnosti žiada veľa lásky, je precitlivelý, nenásytný a chce byť stredobodom pozornosti a záujmu, hovorím tomu aj: "chce byť pupkom sveta".) do telesnej oblasti a to je avízo pre najbližších, keďže u starého človeka prevláda strach z toho, že budú odsunutí na druhú koľaj ako nepotrební, z rodiny do domova dôchodcov, či penziónu a pod. Obvykle sa tento strach prejaví práve na nemocničnom lôžku v nemocnici, kde začnú obviňovať najbližších, čo som už uviedla.
Ako možno pochopiť psychický stav starých ľudí?
- Či si svoj život zariadili primerane k svojim schopnostiam.
- Aké je u nich sebavedomie.
- Či majú tie isté záľuby ktoré mali v mladosti.
- Či sú sebestační.
- Čo pre nich znamená zmysel života, ako chápu a hodnotia svoj prežitý život.
- Či sa vedia vyrovnať sa svojimi fyziologickými zmenami.
- Či si vedia v tomto období upraviť svoju životosprávu.
- Či sa vedia a majú alebo môžu na niekoho obrátiť v rozhodujúcich chvíľach svojho života.
- Či sa vedia vyrovnať so spoločenskými zmenami atď. Je toho oveľa viac, no toto sú tie najpriliehavejšie pre starobu.
Ku tomu, u každého staršieho človeka sú iné ekonomické nároky a potreby. Niektorí potrebujú menej, niektorí viac peňazí. To závisí najmä od ochorenia. Finančný problém u nich je mnohokrát oveľa väčší, ako bolesť, ktorú musia prežívať. Práve z uvedených dôvodov sa mnohí musia presťahovať zo svojho domu k deťom v lepšom prípade a v horšom do domova dôchodcov či penziónu. Práca okolo domu alebo domáce práce sú pre nich už priveľmi namáhavé a takéto rozhodnutia u nich vyvolávajú veľký stres. A taký stres predsa prežívajú mnohí i v mladšom, či v strednom veku! Smutné je, že veľa starých ľudí sa musí zo sociálnych, či z iných dôvodov presťahovať do zariadení pre dlhodobo chorých a do domu dôchodcov. Inak to berú introverti a inak extroverti. Extroverti môžu brať do úvahy, že sú medzi rovnakými ľuďmi, ktorí majú podobné zdravotné ťažkosti atď., no na introvertov môže vplývať tlak izolácie ako pocit zrady, začne sebaobviňovanie (on zato môže, že sa dostal sem..., on niečo robil zle..., to je trest, atď. Alebo začne obviňovať svoje deti a to vedie až k nenávisti, izolácii a prerušeniu vzťahov.
Úbytok zdravia má zväčša pôvod v chronických ochoreniach,
ktoré môžu byť dôsledkom nezdravého spôsobu života. Často vyžadujú hospitalizáciu, ale keďže je u nich adaptácia na zmeny ťažšia, bolo by lepšie využiť liečenie v domácnosti. Starý človek - pacient by si však mal uvedomiť, že na ochranu zdravia má pravidelne chodiť na preventívne zdravotné prehliadky, mal by sa viac pohybovať, konať prevenciu proti nehybnosti a stuhnutiu svalov. Treba ho povzbudiť k pravidelným prechádzkam, k dostatku odpočinku i spánku, k tomu potrebuje zachovanie sebaúcty i nezávislosti a odstránenie problémov. Všetky tieto postupy sa dajú poskytnúť v domácom prostredí, kde sa starší človek cíti lepšie a možno sa aj viac zapojí do ozdravovacieho procesu.
Tu môžem iba súhlasiť, keďže som sa starala o matku v stave pre ňu najhoršom, mala zlomené dve rebrá, kľúčnu kosť a kĺb nohy - vážila iba 39 kilogramov (viď foto č.1). Lekári ju videli už len ako živú trosku. Za pomoci lekárov, rehoľnej sestry Vianney (viď foto č.2.), farára a mojej každodennej 20 hodinovej driny sa z tohoto stavu dostala a ešte si užila plnohodnotný život starého chorého človeka so všetkým čo k životu prináleží, teda na výletoch do hory (foto farebne č.3. za Kulháňom v Inoveckom pohorí, kde som ju vyviezla s vozíkom do výšky 700 metrov nad morom), na rôzne stretnutia cébečkárov Slovenska (viď foto č.4. vľavo), návštevou omše konanej pápežom Jánom Pavlom II. v Bratislave, chodením na púte a sv. omše (viď foto č.5. vpravo - púť na Mechovičke), do divadla (viď foto č.6. vpravo na predstavení Radošínskeho naivného divadla v Topoľčanoch), na kultúrne podujatia v obci i na tanečné zábavy pre seniorov, posedenie v reštaurácii (viď foto u Pútnika s priateľkou Annou), účasť na verejnom živote formou volieb atď. Napriek vážnemu zdravotnému stavu som s matkou všetko absolvovala a naučila ju žiť s bolesťou ako to najlepšie išlo. Vyžaduje to však celého človeka a faktom je, že počas tohoto obdobia som spávala ako Napoleón, iba 4 hodiny denne.
Domáca starostlivosť zabezpečuje priame i nepriame služby chorému starému človeku:
Priame služby predstavujú realizáciu ošetrovania zdravotnou sestrou. Môžu byť dlhodobé (pacient s onkologickými ochoreniami), krátkodobé (po operácií, ktorá vyžaduje pooperačnú starostlivosť ).
- Matku ošetrovala istý čas rehoľná a zdravotná sestra. Potom som sa starala o ňu len sama a viem čo to obnáša, no aspoň pár rokov svojej staroby žila v rámci najlepších možností a schopností.
Inak, pre zaujímavosť uvediem, že prvé tzv. hospice boli už v 4. storočí a práve mnísi v tomto období dávali do svojich regúl rádov starostlivosť o chorých. V 12. storočí vznikajú nemocničné rády ako napríklad Rád Sv. Jána z Jeruzaleme či Rád Ducha svätého, Rád Sv. Lazára a pod. V 13. storočí vznikali laické bratstva ako napr. Bratstvo milosrdenstva, Bratstvo pre ochrnutých a v 15. storočí, v čase humanizmu a renesancie vznikajú verejné nemocnice, kde sa už samotné kráľovstvá starali o chorých, čiže štáty. V tomto čase vzniklo obdobie reformátorov ako Sv. Ján z Boha, Sv. Kamila de Lellis, zakladatelia rehoľných rádov s osobitným poslaním, službou postihnutým. V 19. storočí je rozkvet kongregácií, hlavne ženských, inšpirovaných myšlienkami sv. Vincenta z Pauly, ktoré ovplyvňovali zdravotnú starostlivosť. Nemocnice slúžili hlavne nevyliečiteľne chorým, malomocným, chudobným a postupne sa nemocnice stávali centrom starostlivosti pre každého bez rozdielu.
 
A dnes...(?) existuje istá strata humanity v zdravotníctve, keďže z chorého človeka vyrábajú nejakého "klienta"... a nehľadí sa tak, ako je potrebné, na potreby osobnosti ako takej, v komplexnom meradle.

Nepriame služby vyplývajú z ošetrovateľského procesu v jeho komplexnosti. Sestra sa podľa potreby radí o potrebách a problémoch s inými odborníkmi a sprostredkúva styk so zdravotníckymi zariadeniami či s kontaktnými osobami. Má pomáhať pri riešení aj takých problémov, ktoré bezprostredne nesúvisia s chorobou, ale napomáhajú k celkovému zlepšeniu situácie starého človeka, napr. pri strate partnera a pod.
Okrem iného uvediem, že choroba je chápaná nie iba ako porucha tela, ale aj ako existenciálne, psychologické a duchovné zlo. Musíme brať na zreteľ, že rovnováha človeka môže byť naručená spoločenskými príčinami a vplyvmi prostredia, čo vedie k znečisteniu vzduchu, vody, ekologickým poruchám a tak aj k nedostatku hygieny. Pre každého z nás má byť stredobodom pozornosti nie nemocničné zariadenie, kde ideme keď to ej nutné, ale hlavne tá oblasť, kde človek žije, teda i prostredie v ktorom žije, domácnosť, obec, mesto a príroda okolo nás.
je len v prospech každého z nás a nielen starých a chorých ľudí, keď bolesť a utrpenie prijmeme ako dar cností akými sú viera, nádej, otvorenosť voči druhým ľuďom, ochota odpustiť a prijatie iného, inakosti, TOTO JE PREJAVOM VNÚTORNÉHO ZDRAVIA ČLOVEKA a ako som už uviedla, každého človeka.
Toľko zo života i poznatkov iných o starnutí a starobe a z odbornej literatúry .
Pokiaľ vy, mladí, vezmete do úvahy uvedený proces starnutia a staroby, je možné, že dokážete pochopiť bohatosť ale i útrpnosť seniorského obdobia ľudského života, ku ktorému nekompromisne spejete i vy. Tak skúste nad tým do hĺbky pouvažovať a pomôžte starým ľuďom, aby sa dokázali prispôsobiť spoločnosti ľudí a zmenám s tým spojenými, skúste im podať pomocnú ruku a pridať k tomu i úsmev, ktorý sám osebe je povzbudením a príjemnou stránkou života nielen pre starého a chorého človeka, ale i pre vás. Aj vy budete starí a rovnako ako dnešní starci budete hľadať pomocnú ruku, pochopenie a úsmev.

 
Od marca do augusta roku 2002 sa dial očividný zázrak s matkou a bola ochotná spolupracovať na zlepšení jej zdravotného stavu, keďže som všetky kroky, ktoré som s ňou absolvovala, prekonzultovávala s ňou a dopredu vedela, aké kroky ideme spolu robiť, takže o sebe v istom zmysle rozhodovala sama, mala ten pocit. ktorý som v nej podporovala.
 

Vidíte fotografiu, keď som matku vzala k sebe a začala sa o ňu starať a... Ako zjavne vidíte z tejto poslednej fotografie v rámiku z roku 2004, takýto malý zázrak dokáže urobiť láska, opatera a starostlivosť, aká je potrebná starému človeku, keď ale človek vládze a môže. Keď už som sa zo zdravotných dôvodov (voda v kolene obmedzila moju schopnosť dvíhať ju 12 až 15 krát denne) nemohla o matku starať a musela ju dať do penziónu, zdravotný stav sa jej postupne zhoršil, až napokon podľahla smrti vo veku 86 rokov (takmer 21 rokov bola na vozíčku!).

A urobila presne to, o čom píšem, mňa obviňovala z toho, že je v penzióne a že som sa jej zbavila, lebo som ju už nechcela opatrovať, mňa obvinila z toho, že je chorá i z toho, že chcem jej starý dom a nemám záujem o ňu atď. Srdce zabolí, no bolo mi jasné, že degeneratívne zmeny a psychické ťažkosti konajú svoje dielo skazy, s čím sa nevedela vysporiadať na takú mieru, aby to prijala a tak zomierala i zomrela nezmierená...
Prijala som daný stav, keďže som mala jasno, ako to je s jej zdravotným stavom i o procese staroby ako takej, no môžete mi veriť, srdce zabolí... veď láska vždy zabolí...

Poučenie:

Vynaložiť čo najväčšie úsilie na to, aby si človek zachoval duchovnú sviežosť a prijímal daný stav taký, aký je. Strach pomáha len v priamom ohrození života, inak dokáže človeka tak spacifikovať, že sa stáva živou mŕtvolou. Nezabúdať na to, že neistota starého človeka dokáže doviesť do stavu permanentného strachu čo vedie k psychickým poruchám s následkom buď k apatii alebo agresii.
Tak sa zamyslime, či sme schopní pochopiť duševné pochody a následné stavy starých ľudí a či im podáme pomocnú ruku, hoci aj tým, že vstaneme zo sedadla mestskej hromadnej dopravy a pridáme k tomu teplé slovo a hrejivý úsmev slniečka.

Odporúčaná literatúra: Ďačok Ján: Človek, utrpenie, nemocnica; Edícia Dialógy: Dobrá kniha 2000.

O mojej a matkinej ceste za svätým Otcom do Bratislavy si môžete prečítať v Katolíckych novinách .
 
Ako starnú do krásy filmové hviezdy

Angelina Jolly

Catherine Zeta Jones

David Hasellhoff

Demi Moor

Halle Bery

Janet Jacksonn

Jennifer Aniston

Kevin Costner

Halle Bery

Kiefer Sutherland

Lisa Hurley

Madonna

Mel Gibson

Patrik Swayze

Perce Brosnan

Robbie Williams

Sara Jesica Parker

Sharon Stone

Sting

 

 

KONTAKT
Mail : cezmin@azet.sk ;
hornechlebany@seznam.cz 
Horné Chlebany 39, 956 31 Krušov
ce

ODKAZY
na moje www stránky
Obec Horné Chlebany: http://www.sweb.cz/hornechlebany  ;
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.land.ru/  ;
CBRSK Horné Chlebany :
http://www.cbrsk.php5.sk/  ;
Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz/ ;
Jánska noc :
http://byliny.krovatka.su/ ;
Vianoce :
http://vianocesk.wz.cz/  ;
Svadba:
http://svadbask.unas.cz/ ;
Veľká noc:
http://cbrsk2.pisem.net/ ;
Vianoce :
http://www.cbrsk3.pisem.net/  ;
Pani Príroda :
http://www.agika.szm.com/  ;
Milovaná príroda :
http://www.cezmina.szm.sk/  ;
CB rádioamatérske hobby :
http://cbrsk.euweb.cz/  ;
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz/  ;
CB rádioamatérske hobby :
http://www.sweb.cz/agnesa  ;
Svadba Chlebany:
http://www.svadba-chlebany.land.ru/  ;
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.pisem.net/  ;
Veľká noc:
http://www.eufrosyne.szm.com/  ;
Jánska noc :
http://www.cbjanskanoc.ic.cz/  ;
Príroda :
http://eufrosyne.wz.cz/  ;
Vianoce :
http://vianocesk.ic.cz/  ;
Veľká noc :
http://velkanoc.ic.cz/  ;

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]